fbpx

Промяна адреса на управление на Дружеството

На основание чл. 100ш от ЗППЦК, както и чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 бих искала да Ви уведомя, че на проведеното на 31.05.2017 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, Общото събрание прие решение за промяна на адреса на управление на Дружеството в гр. София р-н Витоша, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“, № 74, ет. 3, офис 3.3. В тази връзка бе приета и съответната промяна в чл. 3, ал. 2 от Устава на Дружеството.
На следващо място досегашните членове на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Владимир Делчев Владимиров, бяха преизбрани за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание, а именно до 31.05.2022 г.
Тези обстоятелствa, както и измененият Устав бяха вписани по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 12.06.2017 г. съгласно вписване с № 20170612165721.

 

уведомление

Нов Устав

Протокол ОСА