fbpx

Уведомление за паричен дивидент

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 31-05-2017 г. в 1000. На ОСА е гласуван дивидент за 2016 г. в общ размер на 45260.00 Размер на дивидента за една акция бруто – 0.225 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.21375 (само за акционери физчески лица) лв.

Протокол от Общото събрание на акционерите

Условие и ред за изплащане на дивидентите