fbpx

Протокол от Общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 31-05-2017 г.12:00 часа

Протокол Общо събрание акционери

Пълномощници

Уведомление

Упражнени гласове чрез представители