fbpx

Статус конвертиране на облигации

Уважаеми господа,

 

С настоящото бих желала да Ви уведомя, че на адреса на представителния офис на Дружеството не са постъпили писмени волеизявления от облигационери за конвертиране на притежаваните от тях облигации в акции на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД.

В тази връзка на падежа на облигационния заем (13.12.2016 г.) всеки облигационер ще получи сума, равна на номиналната стойност на записаните от него облигации (главница по облигационния заем). С оглед изложеното „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД няма да провежда процедура по конвертиране на облигации в акции на Дружеството и съответно увеличаване на капитала съгласно т. 12.1 от Проспекта за предлагане на 3-годишни конвертируеми облигации на Дружеството.

protokol-sd

uvedomlenie