fbpx

Информация за облигационна емисия

“Дружеството уведомява надзорните органи, борсата и обществеността, че към 04.11.2016 г. и в продължение на процедурата по изкупуване на облигации от собствената емисия с ISIN: BG2100021133, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД притежава 6 870 облигации, всяка една с номинална стойност от 100 EUR (сто евро)“

 

uvedomlenie obligacii