fbpx

Събрание облигационери

“Уважаеми господа,

С настоящото бих желала да Ви уведомя, че на 01.11.2016 г. се проведе общо събрание на облигационерите от емисия с ISIN код BG2100021133. На общото събрание облигационерите приеха решение за одобряване на процедура по превръщане на конвертируемите облигации в акции от капитала на Дружеството, с оглед предстоящия падеж на емисията на 13.12.2016 г.
В тази връзка представям протокол от проведеното събрание, заедно с приложенията към него.“

uvedomlenie

Покана

Протокол 1

Протокол

Списък облигационери 2

Списък облигационери