fbpx

процедура по превръщане на конвертируемите облигации

“Уважаеми господа,

С настоящото бих желала да Ви уведомя, че на проведеното на 01.11.2016 г. общо събрание на облигационерите бе прието решение за одобряване на процедура по превръщане на конвертируемите облигации от емисия с ISIN код BG2100021133 в акции от капитала на Дружеството, с оглед предстоящия падеж на емисията на 13.12.2016 г.

С оглед изложеното, в срок до 7 дни, считано от обявяване на настоящото съобщение, а именно до 17:00 ч. на 08.11.2016 г., облигационерите следва да изявят писмено желание вместо да получат изплащане на номиналната стойност на притежаваните от тях облигации на падежа на емисията, да ги конвертират в акции от капитала на Дружеството съгласно актуалното към датата на конвертиране съотношение. Облигационерите следва да представят писмено волеизявление на хартиен носител за участие в процедурата по конвертиране на облигации в акции на Дружеството, което следва да бъде получено от „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД в деловодството на Дружеството на представителния му офис в гр. София, ж.к. „Дианабад“, бл. 58, партер, ателие № 6. Волеизявленията се получават в рамките на работния ден, а именно от 09:00 до 17:00 ч.“

 

%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b0-2

sd-reshenie