fbpx

Събрание на облигационери на заложни къщи София Комерс АД

“Поради липса на кворум насроченото за 17.10.2016 г. Общо събрание на облигационерите беше отложено за предварително обявената в поканата втора дата – 01.11.2016 г. То ще се проведе в същия час, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации“

1_2016_10_17_sofcom_minutes_gmb_lack_quorum

2_2016_10_17_sofcom_list_of_bondholders_gmb

3_2016_10_17_sofcom_notification_fsc_gm_lack_quorum