fbpx

Свикване на Общо събрание на облигационерите

Свиква се Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, издадена от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, което ще се проведе на 01.11.2016 г. (предвидена в поканата втора дата) от 12:00 ч., по седалището на дружеството – гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6.

Покана

Писмени материали

Присъствен списък

Протокол