fbpx

Ново конверсионно съотношение и нова конверсионна цена

“Емитентът актуализира конверсионното съотношение и конверсионната цена, по емисия облигация с ISIN: BG2100021133, издадена от Дружеството, както следва:
Ново конверсионно съотношение: 1/22,60 Нова конверсионна цена: 8,65 лв.“

 

уведомление