fbpx

Дружеството изкупи част от облигационната си емисия

Дружеството уведомява надзорните органи, борсата и обществеността, че на 15.08.2016 г. беше подадена и изпълнена поръчка, съгласно която бяха изкупени 5280 облигации от собствената емисия с

ISIN: BG2100021133, всяка една с номинална стойност от 100 EUR (сто евро).“

уведомление