fbpx

„София Комерс – Заложни Къщи“ АД издава нови привилегировани акции с гарантиран годишен дивидент

Irena Vacheva CEO

с гарантиран годишен дивидент
Записването на 1 110 000 права на цена 5 лв. започна от 27 юни,
размерът на дивидента е 12% годишно за всяка от следващите 5 години

София, 28 юни 2016 г.
„София Комерс – Заложни къщи“ АД издава нови привилегировани акции в размер на до 5,5 милиона лева. Книжата са с номинал 1 лв. и емисионна стойност 5 лв., предлагат гарантиран годишен дивидент от 12% и имат срок 5 години. Емисията се счита за успешна, ако бъдат записани най-малко 200 000 броя или 18% от предлаганите акции.
Записването на привилегированите акции става чрез придобиване на права, чието прехвърляне започна на „Българската фондова борса – София“ АД от 27 юни и продължава до 8 юли 2016г. Всички неупражнени права ще отидат на аукцион, който ще се проведе на 19.07.2016г. Крайната дата за записване на акции от увеличението е 02.08.2016г.
Проектът се води от MANE CAPITAL, а обслужващия записването инвестиционен посредник е “Д.И.С.Л. Секюритийс” АД. Общата максимална сума, която компанията би могла да набере от емитирането на книжата, възлиза на до 5,5 милиона лева.
„Много се гордеем, че за пореден път предлагаме един атрактивен инструмент на БФБ, с добра фиксирана доходност и гаранция, благодарение на над 20-годишния ни опит на пазара“, коментира изпълнителният директор на дружеството Ирена Вачева.

За повече информация:
„София Комерс – Заложни Къщи“ АД    “Д.И.С.Л. Секюритийс” АД    MANE CAPITAL
София, бул. Христо Ботев 3
т. +359 2 962 76 63
е: office@sofcom.bg
www.sofcom.bg
София, бул. Дондуков №125
т: +359 2 846 55 91
e: office@disl-securities.com
www.disl-securities.com
София, бул. Гоце Делчев 100
т. +359 2 858 33 11
e: office@manecapital.com
www.manecapital.com