fbpx

Протокол от Общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 27-06-2016 г.12:00 часа

Протокол ОС 27.06.2016

Уведомление ИОС 27.06.2016

Упражнени гласове чрез представители

Устав 27.06.2016