fbpx

Компанията за заложни къщи планира да емитира 1.11 млн. книжа

“София комерс – заложни къщи” планира да набере над 5 млн. лв. от фондовата борса. Дружеството се търгуват на БФБ – София, като сега идеята е да емитират 1.11 млн. привилегировани книжа с номинална стойност 1 лв. и емисионна от 5 лв., става ясно от страницата на дружеството. Комисията за финансов надзор е одобрила проспекта за емисията на 8 юни, след връщането му за еднократни корекции.

Параметри на новата емисия

На проведеното на 8 април общо събрание акционерите на “София комерс” овластиха мениджмънта да набере капитал в размер до 5 млн. лв. Последната емисия на привилегировани акции на компанията навърши десет години и беше конвертирана в обикновени. Тя беше предложена на пазара през 2005 г. и размерът ? достигна 400 хил. акции.

С предстоящата емисия дружеството ще набере до 5.5 млн. лв. капитал, като първичното публично предлагане ще се счита за успешно, ако бъдат записани най-малко 200 хил. броя акции, или близо 20% от всички. Новата емисия ще е с фиксиран дивидент от 12% от емисионната стойност в следващите 5 години. Търговията с права започва на 27 юни и ще продължи до 12 юли, като срещу 2 права инвеститорите ще имат възможността да запишат една акция.

Защо финансиране чрез акции?

Чрез набирането на средствата “София комерс” ще разшири бизнеса си, коментира главният изпълнителен директор Ирена Вачева. Компанията ще търси присъствие в силно печеливши локации и включване на още офиси към мрежата. Друга насока, в която ще бъдат насочени новопривлечените средства, е промяната на визията на обектите, така че да се доближава до тази на модерните парични салони.

“Българският пазар е по-слабо ликвиден и от няколко години инвеститорите залагат на дивидент, или казано по-друг начин – на абсолютна доходност върху инвестираните от тях средства. Привилегированите акции са инструмент с абсолютна доходност и вярваме, че е най-подходящ за настоящата пазарна ситуация”, коментира Вачева относно избора на инструмент.

“София комерс” не е разглеждала варианти за дългово финансиране, като стратегията на компанията предвижда придържане към възможностите, които предлага борсата, спомена още тя.

Какво очаква инвеститорите?

“София комерс” е най-голямата верига заложни къщи в страната, разполагаща със 113 обекта към края на първото тримесечие на тази година. За миналата година приходите на компанията са нараснали с 4.6% до 5.48 млн. лв., завършвайки периода с печалба от 805 хил. лв., марж от около 15%. Първото тримесечие не е особено успешно за компанията, като постъпленията са се свили с около 9.7% до 1.22 млн. лв., а печалбата се понижава с 14.7% до 470 хил., показват отчетите на борсата.

Компанията отделя сериозни средства за дивиденти. От 2007 г. дружеството изплаща на привилегированите си акционери по 0.75 лв. на акция, или около 300 хил. лв. общо. В последните три години пък държателите на обикновени акции получават по един лев за всеки дял, като дружеството изплаща малко над 1.8 млн. лв. дивиденти по тях.

Основни собственици на “София комерс” са Тодор, Ирена и Чавдар-Ангел Вачеви, които заедно пряко контролират около 27% от капитала към датата на внасяне на проспекта за одобрение от КФН. Сред другите по-големи собственици попадат още Чавдар Герасимов с 15.4% и Калоян Ленков с 14.9%. Свързаната компания “София комерс кредит груп” държи 12.8%, а самото дружество държи 7.5% от акциите си. Сред другите инвеститори попада още и пенсионният фонд “ДСК Родина”, който притежава 4.95% от компанията.

ИЗТОЧНИК: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2016/06/21/2781473_sofiia_komers_tursi_5_mln_lv_ot_borsata_s/