fbpx

София Комерс-Заложни къщи Ад издава нови 1,11 млн. привилегировани акции

КФН одобри проспекта, който ще даде възможност на дружеството да набере максимум 5,55 млн. лв.

София Комерс-Заложни къщи АД ще издаде нови 1,11 млн. привилегировани акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 5 лв., след като Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила проспекта. Така компанията би набрала максимално 5,55 млн. лв. от емитирането на книжата.

Емисията се издава въз основа на взети решения от общото събрание на акционерите на проведеното на 8 април заседание и от Съвета на директорите на 26 и 27 април 2016 г. и идва след падежиралите привилегировани акции, по които дружеството даваше гарантиран дивидент всяка година за 10-годишния им срок.

 

Проспектът е входиран на 3 май 2016 г. в КФН и е одобрен на 8 юни 2016 г. след еднократно връщане за корекции, които са направени на 26 май.

Подписката ще се счете за успешна, ако бъдат записани най-малко 200 хил. броя от предлаганите акции, или 18% от всички.

Предлагането движи инвестиционният посредник „Д.И.С.Л. Секюритис АД“. В проспекта, достъпен на сайтовете на София Комерс-Заложни къщи, на посредника и на БФБ-София, пише, че настоящите акционери на компанията ще имат право да запишат от новите привилегировани акции съразмерно на участието си в капитала на дружеството чрез издаването на едно право в полза на всеки акционер.

Срещу всеки 2 права, акционерите или третите лица, придобили права по време на свободната търговия с права, имат право да запишат една привилегирована акция. Всяко лице, което не е акционер и желае да запише привилегировани акции от емисията, може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една привилегирована акция и най-много такъв брой привилегировани акции, който е равен на броя на придобитите права, разделен на 2.

Точният календар с началната дата на подписката, крайната дата, датата за търговия на борсата на неупражнените права ще бъде оповестен скоро.

Емисията права с ISIN код BG4000004169 трябва да бъде допусната и до Сегмента за права на „Основен пазар“ на Българска фондова борса, за което е подадено заявление.

Към 14 часа обикновените акции на София Комерс-Заложни къщи поевтиняват с 0,26% до 3,919 лв. за брой.

 

Източник: http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/sofiia-komers-zalojni-kyshti-izdava-novi-111-mln-privilegirovani-akcii-219230/