fbpx

Проспект, заявление, публикации

Проспект;
Копие от Решението на КФН за потвърждаване на проспекта;
Копие от публикациите по чл. 92а;
Копие от публикацията на проспекта или удостоверение, че проспекта е публикуван;
Копие от ISIN номера от ЦД;

декларация по чл. 87, ал. 1 от ЗППЦК

заявление

Проспект

публикации

Решение на КФН потвърждение