fbpx

Съобщение по чл.92а, ал.2 от ЗППЦК за публично предлагане на 1,110,000 броя привилегировани акции на “СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД

Sofcom_Notice_92a_2016-06-13_FINAL