fbpx

Заявление за допускане до търговия на Основия пазар BSE

Изпращаме ви заявление за допускане до търговия на Основия пазар BSE, Сегмент за права
Следната емисия:
ISIN код на емисията: BG4000004169

заявление