fbpx

Изплащане на 2ри транш ДИВИДЕНТ

София комерс дивидент

Директорът на “София Комерс Заложни Къщи” Ирена Вачева съобщи, че изплащането на втория транш на дивидента на обикновените акции ще се извърши на 30 май.

Уведомление за начална дата на изплащане на Втори транш паричен дивидент по обикновените акции на Дружеството

Съгласно прието решение на проведеното на 08.04.2016 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели дивидент на акционерите с обикновени акции в размер на 1 лв. на акция, което ще се извърши на два транша. С оглед извършеното изплащане на първия транш, предстои изплащане и на втори транш от общия размер на дивидента.
В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 22.04.2016 г.
Началната дата на изплащане на втория транш от обикновения дивидент е 30.05.2016 г.
Повече информация може да бъде открита в приложеното уведомление.