fbpx

На 20 май стартира изплащане на дивидент на обикновени акции

Директорът на София Комерс Заложни Къщи АД- г-ца Ирена Вачева има удоволствието да уведоми акционерите, че на 20 май стартира процедурата по изплащане на първия транш от  дивидента по обикновените акции.

Съгласно прието решение на проведеното на 08.04.2016 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели дивидент на акционерите с обикновени акции в размер на 1 лв. на акция, което ще се извърши на два транша.
В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 22.04.2016 г.
Началната дата на изплащане на първия транш от обикновения дивидент е 20.05.2016 г.
Повече информация може да бъде открита в приложеното уведомление.

Уведомление дивидент