fbpx

спряна търговията с акции на дружеството ISIN код BG1200002068

На проведеното на 08.04.2016 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите беше прието решение да бъде изплатен последният, десети по ред, гарантиран дивидент по привилегированите акции, издадени от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ”АД, с ISIN код BG1200002068, с борсов код 6SO, за което надзорните органи и обществеността бяха уведомени на 11.04.2016 г.

С оглед на това и за да се извърши процедура по регистрация на обединяване на емисии акции от различни класове в „Централен депозитар” АД, считано от 22.04.2016 г. до 26.04.2016 г. (включително) е спряна търговията с акции на дружеството (с ISIN код BG1200002068 и борсов код 6SO).

uvedomlenie