fbpx

Уведомление за паричен дивидент

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 08-04-2016 г. в София-1172 . На ОСА е гласуван дивидент за 2015 г. в общ размер на 1820000 Размер на дивидента за една акция бруто – 1.00 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.95 (само за акционери физчески лица) лв.

Условие и ред за изплащане на дивидентите

Протокол от Общото събрание на акционерите