fbpx

Протокол от Общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 16-02-2016 г.12:00 часа

Новият устав

Протокол от Общото събрание на акционерите

Упражнени гласове чрез представители