fbpx

Изплащане на дивидент на акционери

София Комерс Заложни Къщи АД изплати дивидент на привилегировани акции, съгласно Решението на Общото Събрание.

На 11 август ще стартира и процедурата по изплащането на дивидента на обикновените акции- първи транш.