fbpx

Дивидентите на БФБ-София се насочват към 14% годишен спад за 2015 г.

Вече са гласувани брутни дивиденти от 136,3 млн. лв. от публичните дружества, търгувани на БФБ-София, показва справка на Investor.bg  към 10 юли 2015 г.

Те са изплатени от 41 компании по 42 емисии книжа (акционерите на София Комерс – Заложни къщи АД гласуваха дивидент и по обикновените и по привилегированите акции).

Предстоят събрания на Булгартабак холдинг АД на 16 юли и на ФЕЕИ АДСИЦ на 15 юли, където са планирани брутни дивиденти от съответно 4,2 лв. и 0,0419415 лв. на ценна книга, или общо съответно 30,9 млн. лв. и 0,187 млн. лв.

Така общо 43 дружества ще са разпределили дивидент по 44 емисии. Общата сума ще достигне 167,45 млн. лв., или с 14% по-малко от разпределените през 2014 г. 194,9 млн. лв.

Тогава с отчисления към акционерите бяха 41 компании, а през 2013 г. сумата беше 220 млн. лв. от 44 компании.

Голяма част от компаниите, при които е гласуван дивидент през 2015 г., вече са го и изплатили. Само през миналата седмица това направиха Златен лев холдинг АД (на 6 юли) и Адванс Терафонд АДСИЦ на (10 юли). Това обаче не се отразява на SOFIX, който отчете нови най-ниски нива за последните 12 месеца от 472 пункта на 10 юли 2015 г. при понижение с 12,5% на годишна база.

С най-голям брутен дивидент от досега гласуваните е Адванс Терафонд АДСИЦ – с 25,5 млн. лв., привилегированите акции на Химимпорт АД със 17,7 млн. лв. и Дружба стъкларски заводи АД с 13,4 млн. лв.

http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/dividentite-na-bfb-sofiia-se-nasochvat-kym-14-godishen-spad-za-2015-g-198510/