fbpx

Уведомление за паричен дивидент

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 29-06-2015 г. в София-1172. На ОСА е гласуван дивидент за 2014 г. в общ размер на 300000 Размер на дивидента за една акция бруто – 0.75 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.7125 (само за акционери физчески лица) лв.

Условия за изплащане на дивидент

Протокол от Общото събрание на акционерите