fbpx

Провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2015 г., което прие решение за изплащане на дивидент

Провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2015 г., което прие решение за изплащане на дивидент

This entry was posted in . Bookmark the permalink.