fbpx

Изплащане на лихва по облигационна емисия

Уведомление до облигационерите на София Комерс Заложни Къщи Ад

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от София Комерс-Заложни къщи АД-София, (6SOB), емисия с ISIN код – BG2100021133, уведомяваме за следното:

Днес 16.06.2015г. ще постъпят парите по сметките на инвестиционните посредници.

С пожелание за успешен ден.