fbpx

И. Вачева: Ръстът на печалбата ни със 122% идва от оптимизация на дейността

– Госпожо Вачева, имате доста добър ръст на печалбата със 122% на годишна база до 551 хил. лв. за януари-март 2015 г., на какво се дължи този ръст?

Да, така е. Този ръст се дължи на няколко фактора и е пряко следствие от приетата неотдавна нова политика за управление на „София Комерс Заложни Къщи“ АД. От една страна, приходите ни са нараснали с близо 20%, а от друга – бележим и рязко намаляване на разходите. Вече е видно, че усилията ни в оптимизирането дават резултат и корабът се движи в правилна посока.

– Към 31 март 2015 г. имате парични средства за 4,9 млн. лв., с които на практика можете да погасите цялата си облигационна емисия за 2,9 млн. лв., защо не го направите?

И ние мислим в тази посока. Сега предлагаме на акционерите да гласуваме възможност за обратно изкупуване на част от облигационната емисия. Стараем се, въпреки че сме най-големите на пазара, това да не ни пречи и да сме най-гъвкавите.

– Кога падежира облигационната ви емисия и планирате ли рефинансирането й?

Емисията приключва на 13 декември 2016 г. Тя в за срок от 3 години с годишна доходност от 12 %, което е доста щедро за съвременния пазар.

Засега не мислим  в посока рефинансиране, но всичко е възможно. Когато през 2014 реализирахме емисията пазарната ситуация беше по-различна и имахме нужда от ясно и сигурно финансиране. От дистанцията на времето и в контекста на финансовите турбуленции от миналата година, това решение се доказа като правилно и даде нужните позитиви.

– Имахте планове за придобивания, как вървят те?

Това е един от приоритетите ни и основна целева група за инвестициите от облигационната емисия. Имаме отдел, който се занимава само с нови пазари и експанзия. Ежемесечно оптимизираме обектите, сменяме служители и локации. Водим преговори с конкуренти. Пазарът е фрагментиран с множество малки играчи, което отнема повече време и енергия, но вярваме, че това е пътят.

С международните пазари ситуацията е по-различна, тъй като там се мисли в посока вериги. В момента сме в процес на опознаване на пазари като Румъния, Македония, Гърция и Сърбия. Загубихме няколко месеца за дискусии в Испания и Чехия, които обаче не доведоха до желания резултат.

– Наближава и превръщането на привилегированите акции в обикновени, кога и как ще стане това?

През 2016 година ще изплатим обещания дивидент за 2015 г. След изтичане на 10-годишния период привилегированите акции автоматично се трансформират в обикновени и по този начин престават да се различават от останалите акции на Дружеството, като предоставят всички права, които обикновените акции предоставят, както регламентира действащият към 2015 г. устав.

– Към 31 март 2015 година дейността ви се извършва в 137 обекта, спрямо 151 обекта година по-рано, колко са закритите и колко новооткритите обекти? 

Сега се фокусираме върху висока доходност на всеки обект, което води до честа смяна на локации, служители и т.н. Всеки месец има подробни анализи, на базата на които се случват и промени. В градове, в които сме имали по няколко обекта, сега ги сливаме. Не мога да се ангажирам с конкретна  цифра, тъй като една част от новите заложни къщи са придобити, други са новооткрити. Това е основният ангажимент на регионалните ни мениджъри и на отдел „Нови пазари“. Започваме действия в посока пазарни проучвания, за да бъдем още по-ефективни.

– Вие давате пари само срещу залог на злато, планирате ли да финансирате и срещу залог на движимо или недвижимо имущество? Планирате ли навлизане в сегмента на бързите кредити?

Заложните къщи на територията на Република България са строго регламентирани по отношение на дейността си. Затова притежаваме 19% от София Комерс Кредит Груп АД. Тяхната дейност е финансирате срещу залог на недвижимо имущество, както и отпускане на бързи кредити.

– Удачно ли е да слеете всичките емисии акции в една, включително София Комерс Кредит Груп АД, в което имате 19%, след като и привилегированите акции станат обикновени. Така няма ли да се получи по-голямо и ликвидно дружество, по-забележимо от инвеститорите?

Подобно решение е обмисляно неколкократно през годините и наистина би могло да се слеем в един голям холдинг. На този етап не смятаме, че е необходимо, няма подобен интерес от страна на инвеститори, а и София Комерс Кредит Груп АД все още не е публично.

– Планирате ли дивидент по обикновените акции на предстоящото ОСА на 29 юни 2015 г.?

Да. Вече е видно и от поканата ни към акционерите, че ще гласуваме изплащане на  дивидент от 1 лв. за обикновените и 0,75 лв. за привилегированите акции.

– Това е първият дивидент по обикновените акции от няколко години. Означава ли това, че вече ще разпределяте дивидент по обикновените редовно, че няма да има придобивания и че компанията е достигнала период на зрялост, в който няма къде да влага парите си и ще плаща дивиденти?

Това е първият дивидент за обикновени акции от 3 години насам. Последно изплатихме 1 лв. на обикновените акции за 2011 г. и сега ще изплатим същата сума и за 2014 г. Много сме далече от период на зрялост. Има много възможности пред нас, но трябва да сме премерени в риска. Носим отговорност и пред акционери и пред облигационери, както знаете. Разпределянето на дивидента и на привилигировани, и на обикновени акции, дава ясен знак, че работим в правилната посока, имаме добра печалба и трябва да продължим в същия дух.

Наред с това изплащането на дивидент ще заздрави позициите на обикновените ни акции и ще подейства положително на акционерите. Както обича да казва Тодор Вачев: „Цената на акцията е мнение, а дивидентът е факт.“

SOURCE:http://www.investor.bg/imenata-na-biznesa/107/a/i-vacheva-rystyt-na-pechalbata-ni-sys-122-idva-ot-optimizaciia-na-deinostta-195585/#195585