fbpx

Проведе се ИОС на София Комерс заложни къщи АД

НА 27.02. успешно се проведе ИОС на дружеството. Прие се смяна на независимия член в съвета на директорите.

Повече информация може да намерите тук:

Протокол ИОС – 27.02.2015