fbpx

Протокол от Общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 27-06-2014 г.12:00 часа

Протокол

Упражнени гласове чрез представители