fbpx

Отпуснат финансов заем

София Комерс Заложни къщи АД отпуска заем от 1 000 000лв. на София Комерс Кредит Груп АД при следните условия: -годишна лихва 14.4%, платима на всеки 6 месеца, -срок на заема до 36 месеца.