fbpx

Протокол за липса на кворум

Протокол за липса на кворум на първо Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с
ISIN код BG 2100021133, издадена от “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, гр. София, ЕИК 131459062, насрочено за 16.01.2014 г.

Protokol OSO