fbpx

Правата за облигации на София Комерс се предлагат на аукцион до 13:45 ч. днес

Ще се предложат 48,3% от всички права, като вече са заявени с 29% повече от необходимите за успех на емисията

Днес между 13:15 и 13:45 ч. ще се проведе аукцион за 1 160 348 права за издаване на конвертируеми облигации на София Комерс Заложни къщи АД.

Ще се предложат 48,3% от всички права, като срещу останалите е заявено записване. Правата ще се предложат с код 6SOK.

Издаването на облигации от София Комерс – Заложни къщи АД е успешно на база информацията, че вече са заявени 12 913 облигации чрез 1 239 652 права, показват данни на Централен депозитар.

Минимумът за успех на емисията е заплащането на 10 000 облигации, всяка с емисионна стойност 100 евро. Заявените досега книжа са с 29% над минимума за успех на емисията.

Общият размер на емисията е до 25 000 облигации с емисионна стойност 100 евро. Конверсионното съотношение на издаваните облигации ще е 24 акции за една облигация. Конверсионната цена е 8,149 лв./акция. Срокът на книжата е 36 месеца (3 години), а лихвата – 12% годишно.

Крайната дата за плащане на заявените облигациите е 12 декември 2013 г.

Дружеството има издадени 400 хил. бр. привилегировани акции с 0,75 лв. годишен дивидент и 2 млн. бр. обикновени акции.

По статията работиха: Мариян Йорданов,

investor.bg