fbpx

Аукцион за облигации

Аукцион по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК

БФБ – София АД уведомява всички свои членове, че 28.11.2013 г. /четвъртък / е датата, на която ще се проведе аукционът по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от публично предлагане на емисия конвертируеми облигации на София Комерс – Заложни къщи АД – София / 6SOK /. На аукциона ще бъдат предложени 1 160 348 броя  права, срещу които не са записани облигации. Съгласно чл. 37, ал. 4 от Част IV от Правилника на БФБ-София АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ публичното предлагане на емисията облигации . Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.