fbpx

С 29% над минимума са заявените облигации на София Комерс преди аукциона

На 28 ноември ще бъдат предложени на търг неупражнените права за записване на облигации, които са 48% от всички

source: investor.bg

Издаването на облигации от София Комерс – Заложни къщи АД е успешно, след като вече са заявени 12 913 облигации чрез 1 239 652 права, показват данни на Централен депозитар.

Минимумът за успех на емисията е заплащането на 10 000 облигации, всяка с емисионна стойност 100 евро. Завените досега книжа са с 29% над минимума за успех на емисията.

Предстои търг за правата, срещу които не е заявено записване. Той ще се проведе на 28 ноември 2013 г. във времевия диапазон от 13:15 до 13:45 ч., като на него ще бъдат предложени 1 160 348 права. Правата ще се предложат с код 6SOK. Купувачите на тези права също ще могат да заявяват облигации и така да има още записани дългови книжа.

Общият размер на емисията е до 25 000 облигации с емисионна стойност 100 евро. Конверсионното съотношение на издаваните облигации ще е 24 акции за една облигация. Конверсионната цена е 8,149 лв./акция. Срокът на книжата е 36 месеца (3 години), а лихвата – 12% годишно.

Крайната дата за плащане на заявените облигациите е 12 декември 2013 г.

Дружеството има издадени 400 хил. бр. привилегировани акции с 0,75 лв. годишен дивидент и 2 млн. бр. обикновени акции.

По статията работиха: Мариян Йорданов