fbpx

Корекции по конвертируемите облигации

Съветът на Директорите на Дружеството прие конверсионното съотношение и коригирания проспект.

protokol sd 4.9.2013