fbpx

Проведено редовно общо събрание

“София Комерс Заложни Къщи” АД проведе редовното годишно общо събрание на 19.08.2013г.

Взе се решение за изплащане на дивидент на привилегированите акции на Дружеството.

Protokol OSA SCZK 19.08.2013