fbpx

“София Комерс Заложни Къщи” АД публикува отчети за IIро тримесечие

заложни къщи

Дружеството публикува финансовите отчети за второто тримесечие на 2013 година.

Може да намерите материалите тук:

trim.otcheti 2-ro trim.2013