fbpx

СД реши официално параметрите по облигационната емисия

Ръководството на “Заложни Къщи София Комерс” АД прие конкретните параметри на облигационната емисия.

Protokol SD_SCZK от 22.07.2013

Protokol SD_SCZK_23.07