fbpx

Ново Редовно Общо Събрание на дружеството

Скъпи акционери,

 

Поради технически проблем с Агенция по вписвания ще се насрочи ново ОС .

Привилегированите акции ще продължават да се търгуват с натрупания дивидент.

Info GOSA 2013