fbpx

Изплащане на дивидент на привилегированите акции

“Заложни Къщи София Комерс” АД проведе редовно годишно общо събрание. Взе се решение за изплащане на дивидент на привилегированите акции на Дружеството.

 

дивидент на привилигировани акции

Протокол ГОС 2013