fbpx

Протокол от ИОС 2012

10.09.2012
Акционерите на София Комерс Заложни къщи АД проведоха ИОС за разширяване предмета на дейност, според изискванията на Валутния закон на Република България.