fbpx

Покана за ИОС 2013

25.02.2013

На 15 април 2012г. “София Комерс Заложни Къщи” АД ще проведе Извънредно Общо Събрание.

Поводът е бъдещото емитиране на нов вид финансов инструмент- облигационна емисия.

С това компанията ще стане първата в България която е емитирала два хибридни инструмент: привилегировани акции и конвертируеми облигации.

Покана за ИОС 2013