fbpx

Второ обратно изкупуване на акции стартира София Комерс Заложни Къщи АД

08.10.2012
Дружеството започва повторно обратно изкупуване на обикновени акции. Определена е минимална цена от 4 лева за брой, а максималната е 8 лева. Целта е да се засили доверието в акциите на дружеството и да повиши ликвидността, в контекста на световната финансова криза. Може да намерите решението на съвета на директорите :