fbpx

Информация за промяна на дялово участие

От информация постъпила в централния офис на “София Комерс Заложни къщи”АД, става ясно че София Комерс Кредит Груп АД е закупило 31000 (тридесет и една хиляди) броя обикновени поименни безналични акции на “София Комерс Заложни къщи” АД с ISIN BG1100053054.
След сключената сделка София Комерс Кредит Груп АД притежава 263 000 (двеста шестдесет и три хиляди) броя обикновени поименни безналични акции на”София Комерс Заложни къщи” АД с ISIN BG1100053054, което е 13.15% от обикновените акции на дружеството и 10.96% от капитала на “София Комерс Заложни къщи” АД.

promiana_dialovo_uchastie_SCZK