fbpx

Уведомления за дялово участие

На основание чл.28 от Наредба № 2, Ви уведомяваме, че на 19.04.2010 г. „София Комерс –Заложни Къщи” АД увеличи дяловото си участие в „София Комерс Кредит Груп” АД чрез закупуването на 500 000 (петстотин хиляди) акции, на цена 1 (един) лев всяка. След тази сделка „София Комерс –Заложни Къщи” АД притежава 1124080(един милион сто двадесет и четири хиляди и осемдесет) акции, което е 16.1% от капитала на „София Комерс Кредит Груп” АД.

Uvedomlenie_Zalozhni kushti_19042010