fbpx

Уведомление за придобиване на акции

След борсова сделка “София Комерс Кредит Груп”АД придоби от Сноу Холидей 25000 бр. обикновени акции на “София Комерс Заложни Къщи”АД при цена 3.80лв./бр.
С това “София Комерс Кредит Груп”АД притежава 135000 акции,което е 5.625% от капитала на “София Комерс Заложни Къщи”АД

uvedoml_ 67_po_chl_145_SKKG