fbpx

Информация за открити и закрити обекти

През м. Януари 2009г. „София Комерс –Заложни къщи” АД , откри една заложна къща в гр. Лясковец , ул.”Трети Март” № 4.
Поради недостатъчна рентабилност закри четири обекта в гр.София: кв. Бенковски, ул.”Лазар Михайлов”; кв. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” 141; Студентски град бл. 3; ж.к. Хр. Ботев, ул. 511.
След промяна на собствеността и изтичане договора за наем, бе закрит и обекта на бул. „ Тодор Александров” 35.

Инфо м.Януари 2009г.