fbpx

Информация за новооткрити и закрити обекти

През месец юли „София Комерс-Заложни къщи”АД разкри четири нови обекта и закри два.
Новооткритите са :
Ардино ` ул.Иван Вазов №17
Созопол ул..Пирин №2
Кюстендил 2 ул.Цар Освободител №77
Г.Делчев 2 ул.Потока №23

Закритите са :
София ж.к.Люлин,бл.014, вх.Е
София бул.Сливница,пав. №4